Jurnal Teologi Cultivation merupakan salah satu wahana untuk menghimpun dan mempublikasi karya ilmiah yang berkaitan dengan ilmu teologi.